Перейти к содержимому

Atėjo laikas pagerbti Boriso Nemcovo atminimą Vilniuje

12.04.2018
Пресса

Татьяна:
«Вы можете убить человека, но вы не можете убить его память или принципы, за которые он боролся»

Владимир Кара-Мурза:
Две недели назад говорили с мэром Вильнюса @RemiSimasius по поводу увековечивания памяти Бориса Немцова в столице Литвы. А на выходных вышла наша статья с @ZygisPavilionis и @petras_petras о важности этой инициативы:

DELFI
Vladimir Kara-Murza. Žygimantas Pavilionis. Petras Auštrevičius.
Atėjo laikas pagerbti Boriso Nemcovo atminimą Vilniuje
Пришло время почтить память Бориса Немцова в Вильнюсе
08.04.2018

Andrejus Sacharovas, žymus rusų fizikas, humanistas ir Nobelio premijos laureatas, kartą atkreipė dėmesį į tai, kad vyriausybė, kuri pažeidžia piliečių teises savo šalyje, neišvengiamai kelia grėsmę tarptautinei tvarkai. Sovietų vyriausybė parodė, jog šis teiginys yra teisingas. Panašiai tai daro ir Vladimiro Putino vadovaujama vyriausybė šiandieninėje Rusijoje.

Borisas Nemcovas, kaip ir Sacharovas, fizikas ir demokratas, pradėjęs savo politinę veiklą praeito amžiaus devintajame dešimtmetyje su Sacharovo palaiminimu, atstovavo visiškai kitokiai Rusijai nei dabartinis režimas: Rusijai, kurioje laikomasi teisinės valstybės principų ir kuri veikia kaip atsakingas pasaulio pilietis. Praleidęs daug metų Rusijos politinėje arenoje kaip parlamento narys, regiono gubernatorius, ministro pirmininko pavaduotojas ir opozicijos lyderis, jis liko ištikimas savo principams, tarp kurių: laisvosios rinkos ekonomika, demokratiškai atskaitingas valdymas, politinis pliuralizmas ir pagarba žmogaus teisėms. Vėlesniais metais, kaip vienas svarbiausių V. Putino režimo priešininkų, B. Nemcovas garsiai reiškė savo nuomonę ne tik dėl Kremliaus daromų pažeidimų šalies viduje, bet ir dėl jo keliamos agresijos užsienyje. Paskutinėse jo surengtose eitynėse 2014 m. rugsėjo mėn. B. Nemcovas vedė dešimtis tūkstančių žmonių Maskvos gatvėmis protestuojant prieš V. Putino karą Ukrainoje.

Borisas Nemcovas taip pat buvo ir Lietuvos draugas, rėmęs jos nepriklausomybės siekį praeito amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje kaip Rusijos pirmojo laisvai išrinkto Parlamento narys. Jis rėmė mūsų šalies Parlamento teisę savarankiškai, nepaisant Putino ir Kremliaus spaudimo, spręsti savo likimą. 2015 m. kovo 11 d. Borisas Nemcovas turėjo garbės svečio teisėmis dalyvauti Lietuvos Seime vykusioje konferencijoje, skirtoje 25-osioms nepriklausomybės atkūrimo metinėms paminėti. Jis priėmė kvietimą dalyvauti konferencijoje ir turėjo joje skaityti pranešimą. Tačiau tam nebuvo lemta išsipildyti. Vasario 27 d. jis buvo nužudytas penkiomis kulkomis Kremliaus sienos šešėlyje, kuomet ėjo Maskvos upės tiltu namo.

Praėjus trims dienoms po jo nužudymo, dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į Maskvos gatves, pagerbdami jo atminimą. Maskviečių, atėjusių atsisveikinti į Sacharovo centrą, kur vyko B. Nemcovo laidotuvės, eilės nusitęsė keletą kilometrų iki Sodų žiedo. Rusai iki šiol neša gėles ir žvakes į tą vietą, kur jis buvo nužudytas ant Bolšoi Moskvoretsky tilto, tapusio neoficialiu paminklu.

Jūs galite nužudyti žmogų, tačiau negalite nužudyti jo atminties ar principų, už kuriuos jis kovojo.

Rusijos valdžios institucijos stengėsi tai padaryti. Trejus metus buvo atmetinėjamos visos viešos iniciatyvos oficialiai paminėti Borisą Nemcovą. Valdžia nuiminėjo privačių asmenų įrengtas iškabas, nuolat griovė ir naikino ant tilto įrengtą laikiną atminimo memorialą. Kiekvieną kartą tokiais veiksmais būdavo siunčiamas aiškus signalas, kad šalies valdžia neleis Rusijos piliečiams Rusijoje pagerbti šio Rusijos valstybės veikėjo.

Laisvų šalių piliečiai ėmėsi iniciatyvos. Šių metų sausio mėn. Vašingtone miesto taryba vienbalsiai priėmė įstatymą dėl aikštės priešais Rusijos ambasadą pavadinimo Boriso Nemcovo vardu. Tai buvo pirmasis oficialus nužudyto Rusijos opozicijos lyderio pagerbimas pasaulyje. Iškilminga ceremonija įvyko vasario 27 d., praėjus trejiems metams nuo jo nužudymo, dalyvaujant JAV Kongreso nariams, JAV Vyriausybės pareigūnams, taip pat B. Nemcovo šeimos nariams ir draugams. Likus keletui dienų iki šios ceremonijos Maskvos miesto valdžia, tikriausiai suvokdama itin ryškų kontrastą, paskelbė, kad ji pakeis savo poziciją ir leis įrengti atminimo lentą ant daugiabučio namo, kuriame B. Nemcovas gyveno, sienos.

Svarbu, kad šis atminimo pagerbimo darbas būtų tęsiamas toliau ir kad Kremlius aiškiai suvoktų, jog jam nepavyks ištrinti šio didžio Rusijos valstybės veikėjo atminties. Boriso Nemcovo vardo aikštei suteikimo ceremonijos Vašingtone metu Ukrainos ambasadorius Valerijus Čalyj pažadėjo, kad Kijevas ateityje taps antrąja pasaulio sostine, kur bus įamžintas B. Nemcovo vardas. Miesto taryba šiuo metu rengia teisės aktus, siekiant pavadinti netoli Rusijos ambasados esantį parką Boriso Nemcovo vardu. Panašios iniciatyvos yra įgyvendinamos Kanadoje.

2016 m. vasario mėn. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, miesto merui Remigijui Šimašiui pritariant, vieningai priėmė rezoliuciją dėl Boriso Nemcovo atminimo įamžinimo Lietuvos sostinėje. Tačiau jau daugiau kaip dvejus metus nebuvo imtasi jokių konkrečių veiksmų. Atėjo laikas išpildyti duotą pažadą. Tai galima padaryti ir nekeičiant dabartinių gatvių pavadinimų Vilniaus žemėlapyje. Priešais Rusijos ambasadą yra šiuo metu jokio pavadinimo neturintis parkas. Būtų daugiau nei tinkama šiam parkui duoti Rusijos valstybės veikėjo vardą.

„Dešimties metų taisyklė“, kuri yra kartais minima šiame kontekste, yra ne teisės aktais nustatytas reikalavimas, bet implicitiškai suponuojama konvencija. Kaip ir daugelio kitų konvencijų atvejų, gali būti išimčių. Pavyzdžiui, mirusio Lenkijos prezidento Lecho Kačynskio atvejis, kurio vardu dabar yra pavadinta gatvė Vilniuje. Tragiška Europos valstybės vadovo žūtis buvo išskirtinis atvejis. Tą patį galima pasakyti ir apie gėdingą opozicijos lyderio nužudymą kitoje Europos šalyje.

Geriausias įmanomas būdas pagerbti Borisą Nemcovą ir jo palikimą bus laisva ir demokratiška Rusija, kokią jis ją norėjo matyti ir už kokią paaukojo savo gyvybę. Esame tikri, kad tokia diena išauš. Ir kai tai atsitiks, visoje Rusijoje matysime daugybę Nemcovo vardu pavadintų gatvių, o Rusijos ambasados Vašingtone, Kijeve, Vilniuje ir kitose pasaulio sostinėse galės didžiuotis įsikūrusios šalia šio Rusijos valstybės veikėjo vardu pavadintų aikščių ir parkų.


ПЕРЕВОД МАШИННЫЙ
Известный российский физик, гуманист и лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров однажды заметил, что правительство, которое нарушает права граждан в своей собственной стране, неизбежно создает угрозу международному порядку. Советское правительство показало, что это утверждение верно. Точно так же правительство Владимира Путина делает это в сегодняшней России.

Физик и демократ Борис Немцов , как Сахаров, начал политическую деятельность в 1980-х годах по благословению Сахарова, представлял совершенно другую Россию, чем нынешний режим: Россия, которая придерживается принципов верховенства закона и выступает в роли ответственного гражданина мира. Проведя много лет на российской политической арене в качестве парламентария, губернатора региона, вице-премьера и лидера оппозиции, он оставался верен своим принципам, в том числе экономике свободного рынка, демократически подотчетному управлению, политическому плюрализму и уважению прав человека. В более поздние годы, будучи одним из главных противников путинского режима, Б. Немков громко выступил не только из-за насилия в семье Кремля, но и из-за его агрессии за рубежом. В свои последние шествия в 2014 году, Сентябрь. Б. Немцов привел десятки тысяч людей на улицах Москвы, протестующих против войны Путина в Украине.

Борис Немцов также был другом Литвы, который поддерживал ее стремления к независимости в начале прошлого десятилетия как первый свободно избранный член России. Он поддержал право нашей страны самостоятельно, несмотря на давление Путина и Кремля, решить свою судьбу. 2015. 11 марта Борис Немцов имел честь присутствовать на конференции, посвященной 25-летию восстановления независимости в Сейме Литвы. Он принял приглашение принять участие в конференции и получил там отчет. Однако этого не суждено было выполнить. 27 февраля он был убит пятью пулями в тени кремлевской стены, когда он отправился на мост Москвы-реки.

Через три дня после его убийства десятки тысяч людей отправились на улицы Москвы, чтобы почтить память. Подмосковный народ, приехавший прощаться с центром Сахарова, где происходили похороны Б. Немкова, прошел несколько километров к Садовому кольцу. Русские по-прежнему несут цветы и свечи в место, где они были убиты на мосту Большого Москворецкого, который стал неофициальным памятником.

Вы можете убить человека, но вы не можете убить его память или принципы, за которые он боролся.

Российские власти пытались это сделать. В течение трех лет все публичные инициативы по официально упоминанию Бориса Немцова были отклонены. Власти удалили признаки частных лиц, постоянно уничтожали и уничтожали временный мемориал на мосту. Каждый раз, когда такие действия посылались четким сигналом о том, что правительство страны не позволит российским гражданам уважать Россию в этом российском государстве.

Граждане стран свободного мира взяли на себя инициативу. Январь этого года. Вашингтонский городской совет единогласно принял закон о названии площади перед российским посольством от имени Бориса Немкова. Это был первый официальный праздник убитого российского лидера оппозиции в мире. Церемония состоялась 27 февраля, через три года после ее убийства, с участием членов Конгресса США, официальных лиц правительства США и членов семьи и друзей Б. Немкова. За несколько дней до этой церемонии московские городские власти, видимо, воспринимая очень резкий контраст, объявили, что это изменит свое положение и позволит установить мемориальную доску на стенах многоквартирного дома, в которых жил Немцов.

Важно, чтобы эта работа юбилейной похвалы была продолжена и что Кремль явно понимает, что он не сможет стереть эту замечательную память о российском государстве. Посол Украины Валерий Чалый пообещал, что Киев станет второй столицей мира, где имя Б. Немцова будет украшено во время церемонии на площади Бориса Немкова в Вашингтоне. В настоящее время городской совет разрабатывает законодательство, чтобы назвать парк возле посольства России от имени Бориса Немкова. Аналогичные инициативы осуществляются в Канаде.

2016. Февраль. Совет муниципалитета Вильнюса , единогласно одобренный мэром города Ремигиюсом Шимашисом, принял резолюцию о поминовении Бориса Немцова в столице Литвы. Однако никаких конкретных действий не предпринималось более двух лет. Пришло время выполнить обещанное обещание. Это можно сделать без изменения текущих названий улиц на карте Вильнюса. Перед российским посольством в настоящее время нет парка с именем. Было бы более правильным дать название российского государства этому парку.

«Правило десятилетнего периода», которое иногда упоминается в этом контексте, не является обязательным требованием, но неявным образом подразумевается конвенцией. Как и во многих других конвенциях, могут быть исключения. Например, случай скончавшегося польского президента Леха Качиньского, чье имя теперь стоит на улице в Вильнюсе. Трагическая гибель главы европейского государства была исключительным случаем. То же самое можно сказать и о позорном убийстве лидера оппозиции в другой европейской стране.

Лучшим способом воздать должное Борису Немцову и его наследству будет свободная и демократическая Россия, поскольку он хотел ее увидеть и ради которой он пожертвовал своей жизнью. Мы уверены, что такой день наступит. И когда это произойдет, мы увидим большое количество улиц имени Немцова по всей России, а российские посольства в Вашингтоне, Киеве, Вильнюсе и других столицах мира будут гордиться квадратами и парками, названными в честь этого российского государственного деятеля.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

%d такие блоггеры, как: