Перейти к содержимому

«Россия становится фашистской», —предупреждал Немцов перед смертью

03.07.2021
Интервью с Борисом Немцовым
Английская версия издания Newsweek опубликовала одно из последних интервью с Немцовым
Эта беседа записана польскими журналистом Michał Kacewicz издания Newsweek Polska
Записано утром 27 февраля. А поздно вечером Борис Немцов был убит…

A Final Interview With Boris Nemtsov
BY MICHAŁ KACEWICZ ON 2015.02.28

A version of this interview originally appeared in Newsweek Polska. Text and interview translated by Piotr Milo Milewski.

There are paramilitary militias, Goebbels-style propaganda and armaments. There is one leader and one party. Russia is becoming a fascist country—at least that’s what Boris Nemtsov told me a few hours before he was gunned down on Friday in central Moscow. His death came just two days before he was to speak at a major anti-government rally.

Nobody knows who committed this horrific murder, but it is likely the result of a witch-hunt perpetrated by the Russian media and Kremlin leaders. At a so-called Anti-Maidan rally two weeks ago, pro-Putin thugs wearing paramilitary uniforms declared that they would extinguish any anti-government protests with blood. They started with Nemtsov.


*[Newsweek Polska
Rosja się faszyzuje – ostrzegał Niemcow przed śmiercią

Są bojówki, goebbelsowska propaganda, zbrojenia, jest też jeden wódz, jedna partia. Rosja się faszyzuje – tak Niemcow opisywał swój kraj w rozmowie z Michałem Kacewiczem na kilka godzin przed śmiercią. Zapowiadał na niedzielę protest przeciwko wojnie na Ukrainie. Mówił, że choć reżim chce utopić protesty we krwi, to będzie próbował je organizować.

Newsweek: Nawet jeśli w Moskwie wyjdzie kilkadziesiąt tysięcy osób, to i tak nic przy poparciu ponad 80 proc. Rosjan dla Władimira Putina.

Borys Niemcow: Nie mam wątpliwości, że walka o przebudzenie Rosjan będzie ciężka. Ludzie widzą, do czego doprowadziła szalona polityka, dostrzegają powszechną korupcję, na własnej skórze odczuwają nieudolność państwa. Jednak cały czas wierzą w przywódcę. Bo przywódca przez ostatnie kilkanaście lat zrobił jedną rzecz bardzo sprawnie. Wyprał mózgi Rosjan. Wszczepił w nie wirusa kompleksów wobec Zachodu, przekonanie, że jedyne, czym możemy zadziwić świat, to siła, przemoc i agresja. (…)

Putin wyprał mózgi Rosjan. Wszczepił w nie wirusa kompleksów wobec Zachodu, przekonanie, że jedyne, czym możemy zadziwić świat, to siła, przemoc i agresja.Борис Немцов

Udało mu się to dzięki goebbelsowskiej propagandzie. Jeśli dziś mówimy o odpowiedzialności za rozlew naszej i bratniej, ukraińskiej krwi, to w równym stopniu co Putin ponoszą ją panowie Konstantin Ernst (szef kanału pierwszego telewizji) czy Dmitrij Kisielow (szef agencji informacyjnej Rossija Siegodnia). Oni działają w myśl prostych zasad Josepha Goebbelsa: graj na emocjach, im większe kłamstwo, tym lepsze i kłamstwo należy powtarzać wiele razy. Ta propaganda jest skierowana do ludu, nie ma w niej miejsca na żadne pytania, niuanse. Niestety, to działa.

Newsweek: Dlaczego?

Borys Niemcow: Bo Rosja bardzo szybko zamienia się w państwo faszystowskie. Mamy już propagandę jak w hitlerowskich Niemczech. Mamy też zalążek brygad szturmowych, takich jak SA Hitlera. Czym innym jest Antymajdan – niby-obywatelska inicjatywa, która dwa tygodnie temu zebrała się, by storpedować w haniebny sposób obchodzoną przez Ukraińców rocznicę rewolucji na Majdanie. To było kilkadziesiąt tysięcy zwiezionych do Moskwy najemników, kozaków i różnego rodzaju podejrzanych typków. Próbowali nas zastraszyć. Z portretami Putina zaklinali się, że będą bić, a nawet zabijać wszelkich niepokornych. Tak samo jak w Niemczech Hitlera. A to tylko początek…

„Borys Niemcow był jednym z liderów ruchu Solidarność, twórcą i przywódcą Republikańskiej Partii Rosji PARNAS. W latach 1997-1998 r. był wicepremierem odpowiedzialnym za energetykę.

Został zastrzelony w Moskwie w piątek wieczorem. Na niedzielę zapowiadał protest przeciwko wojnie na Ukrainie.”

Wywiad z Borysem Niemcowem znajdziecie w najnowszym wydaniu «Newsweeka». Są bojówki, goebbelsowska propaganda, zbrojenia – Rosja się faszyzuje — mówił nam kilka godzin przed śmiercią.]Newsweek: The opposition takes to the streets, but the regime holds on tight as ever. Is Russia going to change?

Boris Nemtsov: For now, we’re drowning. Everyone. Due to the policy of Vladimir Putin, a country with unparalleled potential is sinking, an economy which accumulated untold currency reserves is collapsing. We used to have $500 billion of savings! For the first time in our history we had a chance to make a great developmental leap. No Russian leader ever had such a comfortable situation. And today we are in a slump. What do we have? Double-digit inflation, devaluation of the ruble, flight of capital—$150 billion is already gone!

Newsweek: Apparently not by all of them. Even if tens of thousands were to march in Moscow, it would still be nothing compared with the 80 percent of Russians who support Putin.

Nemtsov: I have no doubt that the struggle for the revival of Russians will be tough. People see what this crazy politics led to, they see widespread corruption, they have firsthand experience with the inadequacy of the state. But they still believe in the leader because for the past several years, the leader was doing one thing very well: He was brainwashing the Russians. He implanted them with a virus of inferiority complex towards the West, the belief that the only thing we can do to amaze the world is use force, violence and aggression.

[Putin] programmed my countrymen to hate strangers. He persuaded them that we need to rebuild the former Soviet order, and that the position of Russia in the world depends entirely on how much the world is afraid of us. He managed to do all these things with Goebbels-style propaganda. If we are talking about the responsibility for spilling both Russian and Ukrainian blood, it lies not only with Putin, but also with such gentlemen as Konstantin Ernst [director general of Channel One] or Dmitry Kiselyov [head of the new, Russian-government-owned news agency Rossiya Segodnya]. They operate in accordance with the simple principles of Joseph Goebbels: Play on the emotions; the bigger the lie, the better; lies should be repeated many times. This propaganda is directed to the simple men; there is no room for any questions, nuances. Unfortunately, it works. The hysteria reached unprecedented levels, hence the high level of support for Putin. Therefore, we need to work as quickly as possible to show the Russians that there is an alternative, that Putin’s policy leads to degradation and a suicide of the state. There is less and less time to wake up.

Newsweek: Why?

Nemtsov: Because Russia quickly turns into a fascist state. We already have the propaganda modeled after Nazi Germany. We also have a nucleus of assault brigades, such as the SA. What else would you call this Anti-Maidan thing, this pseudo-civic initiative, which two weeks ago gathered to torpedo the anniversary of the revolution on the Maidan. Tens of thousands of mercenaries, thugs and all kinds of suspicious individuals were brought to Moscow. They tried to intimidate us. With portraits of Putin they swore that they would fight and even kill any rebels. As in Hitler’s Germany. And that’s just the beginning.

Newsweek: But it was the Russian authorities that warned against fascism in Ukraine.

Nemtsov: Someone once said that the future fascists will be ardent anti-fascists. Fascism in Ukraine? Nonsense! Let’s look at Russia. We have one party built on the cult of a leader, plus some irrelevant satellite parties. Every few years there is a pathetic parody of an election. We have a chauvinistic and aggressive foreign policy, a reheating of imperial complexes, the militarization of society. These are the characteristics of a fascist regime, aren’t they? But Putin is not a fascist. He just cynically uses some elements of the past, mixes them with others—for example with Soviet traditions—and the hybrid is born, the contemporary hybrid fascism. It’s like the war in Ukraine. The war is going on, Russian soldiers are there, but the Kremlin denies it and pretends [the government] has nothing to do with these tanks and regiments in Donetsk. The same is true of fascism—it exists in Russia, but the authorities say that we are fighting the fascism in Ukraine. If we do not stop this madness, the consequences for all of us will be devastating.

Newsweek: Putin is shifting his position on Ukraine every five minutes, but he’s not proclaiming fascist ideas

Nemtsov: Really? But he simply despises the whole world order! He openly says that the West is worse than us, evil, weak. He says that Ukrainians are unable to build the state and only he, Putin, can help them. He talks about the need to rebuild the world order, about the Russia birthright to its own sphere of influence, about the necessity of protecting the Russian minorities abroad. The Kremlin uses minorities, language and cultural issues to blow up the neighboring countries from the inside. And this is the most horrible thing: People who control the Kremlin are convinced that they have a recipe for happiness for this enormous country. They gathered a handful of slogans and ideas from the most authoritarian regimes of the past and integrated them into the present world order. They mixed it all up and they see themselves as geniuses.

Newsweek: Many Russian citizens feel that the government is creating order and stabilization, because there is the leader and there is structure. And the opposition? Who is the leader? You or Alexei Navalny, who is sitting in jail?

Nemtsov: I am one of the leaders of the United Democratic opposition. In our ranks there are many bold and charismatic people, representing different views and political options. But we share a desire for change, and a need for the restoration of democracy and for the removal of these mad men from power. Yes, sometimes the government runs over us like a bulldozer. Alexei Navalny is now locked in prison [for handing out leaflets in the Moscow subway] in order to isolate him from the protests. But the Ukrainian Maidan hasn’t had a single leader either, and those who were considered to be the leaders argued all the time. Personalities are not important. The most important thing is the idea of great change and renewal of Russia.

Newsweek: Being the opposition, you don’t have the media, so you don’t have as large a voice. You took to the streets, and you were shown as the fifth column of the enemies of Russia and equated to U.S. agents and troublemakers. Putin says there will be no Russian Maidan. How do you want to win?

Nemtsov: We are realists. It is true that the government branded us as enemies a long time ago. Therefore for many Russians we are enemies, traitors. Even in my wildest dreams I would not try to organize the Maidan in Moscow. Putin is not Yanukovych. For years he was preparing himself for the fight with his own nation, if the nation would try to fight him. He has a powerful security apparatus, and now he has these fanatical militants. Each major protest can be easily drowned in blood. Despite this, we will try.

Newsweek: The Russians are not Ukrainians; it seems that they are much further from this breaking point.

Nemtsov: Therefore, first we need to focus on those who are already convinced. Marches are intended to enable us to count ourselves, to let us see that we are not some fringe group, but a real force. Taking to the streets in today’s Russia requires great courage. A brave man, an active man counts more than the one who out of convenience or fear doesn’t do anything. This is just the beginning. And then maybe we will be able to put our people into Moscow municipal government. In the capital, we have more citizens who are open-minded, who are contesting the authorities. Even getting a couple of the City Council seats would be a success, a breach in the monolith of power.

Newsweek: These are quite minimalist goals, and you yourself said that time is short.

Nemtsov: Time is now running faster. The economic crisis will accelerate the political processes in Russia. Many Russians support Putin, because in the last few years he improved their living standards. But the Russians are not stupid, as it is often believed in the West. Large numbers of pensioners, workers and officials would never believe in the imperial propaganda, would not let Putin to deceive them, if it wasn’t for the better living they suddenly had. They are not thinking how all this prosperity came to be. And even if they knew that their standard of living increased due to high oil prices, they thought it was good. They weren’t thinking that their lives would be even better if oil reserves were well managed and invested, not stolen. Now, when it turns out that pension or salary is not enough to make ends meet, people will start to wake up.

Newsweek: And stop blaming the West for the deterioration of their living standards?

Nemtsov: Yes, for now they blame the West, they complain about the sanctions, but they are beginning to understand that the real reasons are different than those given by the government. The West acts reasonably and fairly gently. It must restrain Russian aggression in Ukraine. The crisis in Russia is not the result of sanctions, but the result of Putin’s insanity. He immediately began to introduce the so-called counter-sanctions. And who was punished by them? Us, the Russians. Not only that, he also proved that his great country can’t produce basic things. Putin himself shows that the emperor has no clothes. But I know that he will not depart from this path. He won’t leave the Ukraine alone. He will be risking further sanctions. He will spend more billions on the army, the police and his bodies. And on the containment of inflation, because he understands that rising prices will anger the people.

Newsweek: The economic crisis in Germany elevated Hitler to power, but Putin already has the power.

Nemtsov: So he can only lose it. For this to come true, you need an alternative vision, a different idea of Russia. Our idea is the one of a democratic and open Russia. A country which is not applying bandit methods to its own citizens and neighbors. But, as I mentioned, Russian fascism is a hybrid. And hybrids are extremely resistant.*[ПЕРЕВОД ЧАСТИ ИНТЕРВЬЮ
С ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

Newsweek Польша

Россия становится фашистской, предупреждал Немцов перед смертью

Есть ополчение, геббельсовская пропаганда, вооружение, и один лидер, одна партия. Россия становится фашистской – так Немцов описал свою страну в разговоре с Михалом Кацевичем за несколько часов до своей смерти. Он объявил о проведении в воскресенье акции протеста против войны в Украине. Он сказал, что хотя режим хочет утопить протесты в крови, он попытается их организовать.

Newsweek: Даже если в Москве выйдут десятки тысяч человек, это все равно ничто по сравнению с поддержкой Владимира Путина более чем 80 процентами россиян.

Борис Немцов: Я не сомневаюсь, что борьба за пробуждение россиян будет тяжелой. Люди видят, к чему привела безумная политика, видят повсеместную коррупцию, на своей шкуре ощущают неэффективность государства. Однако все это время они верят в лидера. Потому что за последние несколько лет лидер сделал одну вещь очень эффективно. Он промыл мозги русским. Он привил им вирус комплексов против Запада, убеждение, что единственное, чем мы можем поразить мир, – это сила, насилие и агрессия. (…)


Путин промыл мозги россиянам. Он привил им вирус комплексов против Запада, убеждение, что единственное, чем мы можем поразить мир, – это сила, насилие и агрессия.Борис Немцов

Он добился успеха благодаря геббельсовской пропаганде. Если сегодня говорить об ответственности за пролитие нашей и братской украинской крови, то ее наравне с Путиным разделяют Константин Эрнст (руководитель Первого канала телевидения) и Дмитрий Киселев (руководитель информационного агентства «Россия сегодня»). Они действуют по простым правилам Йозефа Геббельса: игра на эмоциях, чем больше ложь, тем лучше, и ложь должна повторяться много раз. Эта пропаганда направлена на народ, здесь нет места никаким вопросам, нюансам. К сожалению, это работает.

Newsweek: Почему?

Борис Немцов: Потому что Россия очень быстро превращается в фашистское государство. У нас уже есть пропаганда, как в гитлеровской Германии. У нас также есть ядро штурмовых бригад, как в гитлеровских СА. Движение «Антимайдан», квазигражданская инициатива, которая две недели назад объединилась, чтобы сорвать годовщину революции на Майдане, позорно отпразднованную украинцами, – это нечто иное. В Москву были доставлены десятки тысяч наемников, казаков и всевозможных сомнительных личностей. Они пытались запугать нас. С портретами Путина они клялись, что будут бить и даже убивать всех непокорных. Как в гитлеровской Германии. И это только начало…


«Борис Немцов был одним из лидеров движения «Солидарность», основателем и лидером Республиканской партии России ПАРНАС. С 1997 по 1998 год он был заместителем премьер-министра, отвечающим за энергетику.

Он был застрелен в Москве в пятницу вечером. Он объявил о проведении в воскресенье акции протеста против войны в Украине».

Интервью с Борисом Немцовым вы можете найти в последнем номере журнала Newsweek. Есть милиция, геббельсовская пропаганда, вооружение – Россия становится фашистской, – сказал он нам за несколько часов до своей смерти.]
Интервью удалено


ПЕРЕВОД

Последнее интервью с Борисом Немцовым
МИХАИЛ КАЦЕВИЧ 2015/02/28/

Версия этого интервью первоначально появилась в журнале Newsweek Polska. Текст и интервью переведены Петром Мило Милевским.

Есть военизированные формирования, пропаганда в стиле Геббельса и вооружение. Есть один лидер и одна партия. Россия становится фашистской страной — по крайней мере, так сказал мне Борис Немцов за несколько часов до того, как он был застрелен в пятницу в центре Москвы. Его смерть наступила всего за два дня до того, как он должен был выступить на крупном антиправительственном митинге.

Никто не знает, кто совершил это ужасное убийство, но, скорее всего, это результат охоты на ведьм, устроенной российскими СМИ и кремлевскими лидерами. На так называемом митинге Антимайдана две недели назад пропутинские головорезы в полувоенной форме заявили, что они зальют кровью любые антиправительственные протесты. Они начали с Немцова.

Newsweek: Оппозиция выходит на улицы, но режим держится крепко, как никогда. Изменится ли Россия?

Борис Немцов: Пока что мы тонем. Все. Из-за политики Владимира Путина страна с беспрецедентным потенциалом тонет, экономика, накопившая несметные валютные резервы, рушится. Раньше у нас было 500 миллиардов долларов сбережений! Впервые в нашей истории у нас был шанс совершить большой скачок в развитии. Такой комфортной ситуации не было ни у одного российского лидера. А сегодня мы в провале. Что мы имеем? Двузначная инфляция, девальвация рубля, бегство капитала — 150 миллиардов долларов уже исчезли!

Newsweek: Очевидно, не все. Даже если бы десятки тысяч вышли на марш в Москве, это было бы ничто по сравнению с 80 процентами россиян, которые поддерживают Путина.

Немцов: Я не сомневаюсь, что борьба за возрождение россиян будет жесткой. Люди видят, к чему привела эта безумная политика, они видят повсеместную коррупцию, они на собственном опыте убедились в неадекватности государства. Но они все еще верят в лидера, потому что в течение последних нескольких лет лидер делал одно дело очень хорошо: Он промывал мозги россиянам. Он привил им вирус комплекса неполноценности по отношению к Западу, убеждение, что единственное, чем мы можем удивить мир, — это применение силы, насилия и агрессии.

[Путин] запрограммировал моих соотечественников на ненависть к чужакам. Он убедил их, что нам необходимо восстановить прежний советский порядок, и что положение России в мире полностью зависит от того, насколько мир нас боится. Все это ему удалось сделать с помощью пропаганды в стиле Геббельса. Если говорить об ответственности за пролитие российской и украинской крови, то она лежит не только на Путине, но и на таких господах, как Константин Эрнст (генеральный директор Первого канала) или Дмитрий Киселев (глава нового, принадлежащего российскому правительству информационного агентства «Россия сегодня»). Они действуют в соответствии с простыми принципами Йозефа Геббельса: Играть на эмоциях; чем больше ложь, тем лучше; ложь должна повторяться много раз. Эта пропаганда направлена на простых людей, здесь нет места никаким вопросам, нюансам. К сожалению, это работает. Истерия достигла небывалых масштабов, отсюда и высокий уровень поддержки Путина. Поэтому нам нужно как можно быстрее показать россиянам, что есть альтернатива, что политика Путина ведет к деградации и самоубийству государства. Времени на пробуждение остается все меньше и меньше.

Newsweek: Почему?

Немцов: Потому что Россия быстро превращается в фашистское государство. У нас уже есть пропаганда по образцу нацистской Германии. У нас также есть ядро штурмовых бригад, таких как СА. Как еще назвать эту штуку «Антимайдан», эту псевдогражданскую инициативу, которая две недели назад собралась, чтобы торпедировать годовщину революции на Майдане. В Москву привезли десятки тысяч наемников, бандитов и всяких подозрительных личностей. Они пытались запугать нас. С портретами Путина они клялись, что будут воевать и даже убивать любых повстанцев. Как в гитлеровской Германии. И это только начало.

Newsweek: Но именно российские власти предостерегали от фашизма в Украине.

Немцов: Кто-то однажды сказал, что будущие фашисты будут ярыми антифашистами. Фашизм в Украине? Ерунда! Давайте посмотрим на Россию. У нас есть одна партия, построенная на культе лидера, плюс несколько неважных партий-сателлитов. Раз в несколько лет происходит жалкая пародия на выборы. У нас шовинистическая и агрессивная внешняя политика, раскачка имперских комплексов, милитаризация общества. Это характеристики фашистского режима, не так ли? Но Путин не фашист. Он просто цинично использует некоторые элементы прошлого, смешивает их с другими — например, с советскими традициями — и рождается гибрид, современный гибридный фашизм. Это как война в Украине. Война идет, российские солдаты там, но Кремль отрицает это и делает вид, что [правительство] не имеет никакого отношения к этим танкам и полкам в Донецке. То же самое касается фашизма — он существует в России, но власти говорят, что мы боремся с фашизмом в Украине. Если мы не остановим это безумие, последствия для всех нас будут катастрофическими».

Newsweek: Путин меняет свою позицию по Украине каждые пять минут, но он не провозглашает фашистские идеи…

Немцов: Правда? Но он просто презирает весь мировой порядок! Он открыто говорит, что Запад хуже нас, злой, слабый. Он говорит, что украинцы не могут построить государство и только он, Путин, может им помочь. Он говорит о необходимости перестройки мирового порядка, о том, что Россия имеет право на собственную сферу влияния, о необходимости защиты русских меньшинств за рубежом. Кремль использует меньшинства, языковые и культурные проблемы, чтобы взорвать соседние страны изнутри. И это самое страшное: люди, контролирующие Кремль, убеждены, что у них есть рецепт счастья для этой огромной страны. Они собрали горстку лозунгов и идей из самых авторитарных режимов прошлого и интегрировали их в нынешний миропорядок. Они смешали все это и считают себя гениями.

Newsweek: Многие граждане России считают, что правительство создает порядок и стабилизацию, потому что есть лидер и есть структура. А оппозиция? Кто является лидером? Вы или Алексей Навальный, который сидит в тюрьме?

Немцов: Я один из лидеров объединенной демократической оппозиции. В наших рядах много смелых и харизматичных людей, представляющих разные взгляды и политические варианты. Но нас объединяет желание перемен, необходимость восстановления демократии и отстранения от власти этих безумцев. Да, иногда правительство проезжает по нам, как бульдозер. Алексей Навальный сейчас сидит в тюрьме [за раздачу листовок в московском метро], чтобы изолировать его от протестов. Но и у украинского Майдана не было единого лидера, а те, кого считали лидерами, постоянно спорили. Личности не важны. Самое главное — это идея великих перемен и обновления России.

Newsweek: Будучи оппозицией, вы не имеете средств массовой информации, поэтому у вас не так много голосов. Вы вышли на улицы, и вас показали как пятую колонну врагов России и приравняли к агентам США и смутьянам. Путин говорит, что никакого российского Майдана не будет. Как вы хотите победить?

Немцов: Мы реалисты. Это правда, что правительство давно заклеймило нас как врагов. Поэтому для многих россиян мы враги, предатели. Даже в самых смелых мечтах я не стал бы пытаться организовать Майдан в Москве. Путин — это не Янукович. Он годами готовился к борьбе с собственным народом, если народ попытается бороться с ним. У него мощный аппарат безопасности, и теперь у него есть эти фанатичные боевики. Каждый крупный протест может быть легко утоплен в крови. Несмотря на это, мы будем пытаться.

Newsweek: Россияне — не украинцы; кажется, что они гораздо дальше от этой точки перелома.

Немцов: Поэтому сначала нам нужно сосредоточиться на тех, кто уже убежден. Марши призваны дать нам возможность посчитаться с собой, дать понять, что мы — не какая-то периферийная группа, а реальная сила. Выход на улицы в сегодняшней России требует большого мужества. Смелый человек, активный человек считается больше, чем тот, кто из удобства или страха ничего не делает. Это только начало. А потом, возможно, нам удастся ввести наших людей в муниципальное управление Москвы. В столице у нас больше граждан, которые открыты, которые оспаривают власть. Даже получить пару мест в городской думе было бы успехом, прорывом в монолите власти».

Newsweek: Это довольно минималистские цели, и вы сами сказали, что времени мало.

Немцов: Время сейчас бежит быстрее. Экономический кризис ускорит политические процессы в России. Многие россияне поддерживают Путина, потому что за последние несколько лет он повысил уровень их жизни. Но русские не глупы, как часто считают на Западе. Большое количество пенсионеров, рабочих и чиновников никогда бы не поверили имперской пропаганде, не позволили бы Путину обмануть их, если бы не улучшение их жизни. Они не задумываются о том, как появилось все это процветание. И даже если они знали, что их уровень жизни вырос из-за высоких цен на нефть, они думали, что это хорошо. Они не думали о том, что их жизнь была бы еще лучше, если бы запасы нефти хорошо управлялись и инвестировались, а не разворовывались. Теперь, когда выяснится, что пенсии или зарплаты не хватает, чтобы свести концы с концами, люди начнут просыпаться.

Newsweek: И перестать винить Запад в ухудшении их уровня жизни?

Немцов: Да, пока они винят Запад, жалуются на санкции, но они начинают понимать, что реальные причины иные, чем те, которые называет правительство. Запад действует разумно и достаточно мягко. Он должен сдерживать российскую агрессию в Украине. Кризис в России — это не результат санкций, а результат безумия Путина. Он сразу же начал вводить так называемые контрсанкции. И кого они наказали? Мы, россияне. Мало того, он еще и доказал, что его великая страна не может производить элементарные вещи. Путин сам показывает, что на императоре нет одежды. Но я знаю, что он не сойдет с этого пути. Он не оставит Украину в покое. Он будет рисковать новыми санкциями. Он будет тратить новые миллиарды на армию, полицию и свои органы. И на сдерживание инфляции, потому что он понимает, что рост цен разозлит народ».

Newsweek: Экономический кризис в Германии вознес Гитлера к власти, но у Путина уже есть власть.

Немцов: Поэтому он может только потерять ее. Чтобы это стало реальностью, нужно альтернативное видение, другая идея России. Наша идея — это идея демократической и открытой России. Страны, которая не применяет бандитские методы к своим гражданам и соседям. Но, как я уже говорил, русский фашизм — это гибрид. А гибриды чрезвычайно устойчивы.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

%d такие блоггеры, как: